Kapsayıcı Erişebilirlik Politikası

FQC Global Sertifikasyon Anonim Şirketi olarak, bulunduğumuz sektörde vermiş olduğumuz belgelendirme hizmetlerini gerçekleştirirken, müşteri memnuniyetinden ödün vermeden, hızlı, dürüst, etiklere bağlı olarak faaliyetlerini sürdürmeyi ve rakipleri arasında kalıcı değerleri sayesinde fark yaratmayı ilke edinmiştir. Bu amaçtan yola çıkarak;

Tutarlı ve kalıcı müşteri memnuniyetinin hedeflediğimiz düzeylerde ve daha üstünde karşılanabilmesi adına, uygun maliyetlerle, kuruluşlara katma değer sağlayan denetimler yapılması,

Belgelendirme, eğitim ve denetim faaliyetlerimiz ile ilgisi olan tüm personelimizin etiklerimize uygun, kalifiye, gelişime açık ve özgüvenli adaylar arasından seçmek ve gerek sektörel gerekse kişisel gelişimlerine katkıda bulunmak üzere sürekli eğitimlere tabi tutulması,

Denetim faaliyetlerimizi gerçekleştirecek olan denetçilerimizin ve teknik uzmanlarımızın atamalarını yaparken ISO/IEC17020, ISO/IEC 17021-1, ISO/IEC 17065, GEV standartlarının öngördüğü eğitim, deneyim ve yeterlilik seviyelerinde seçilmesi,

Belgelendirme hizmeti sunduğumuz standardlar kapsamında ilgili kurumlar tarafından yayınlanan yasal ve mevzuat şartlarının takip edilerek güncel bilgilerle denetleme faaliyetlerimizin gerçekleştirilmesi,

Temel insan olma hakkı sebebiyle engelleri olsa dahi bütün insanların, hareket etme, görme, işitme gibi imkânlarının tesis ve temini ile seyahat hareketlerine katılmalarını sağlayan turizm faaliyetlerine yönelik tüm bilimsel, idari ve yasal çalışmaların başarılı olabilmesi, kuruluşların sistematik ve kapsamlı bir bakış açısı ile hareket etmesi ve faaliyetlerini bu bilinçle sürdürebilmeleri için gerekli değerlendirmelerin yapılarak kuruluşların bilinçlenmesinin sağlanması,

Engelli erişiminden kaynaklanabilecek ve engelli sağlığını tehdit edebilecek risklerin her aşamada belirlenmesini ve sınıflandırılmasını denetleyerek belirlenen risklerin zarar verme olasılığı, ne kadar zarar verebileceği ve çeşitli müdahalelerle ne derece ortadan kaldırılabileceği konusunda denetimler yaparak kuruluşların bilinçlendirilmesinin sağlanması,

Kuruluşların kurmuş ve uygulamakta olduğu GEV kriterlerinin ilkeleri çerçevesinde denetlenmesinin sağlanması,

politikamızdır.

Ali Ağaoğlu

Yönetim Kurulu Başkanı

02.04.2023