Sertifikasyon Programı

GEV Global Engelliler Vakfı olarak GEV571 Sertifikasyon Programı’nı 3 dala ayırıyoruz.

  1. GEV571 Fiziki Standartlar Sertifikasyon Programı: Rehber altyapı çalışmaları tamamlanmış olup GEV Uzman Proje ekibi tarafından hazırlanan 3 farklı rehber (Bu rehberler Evrensel Standartlar Rehberi, GEV571 Evrensel Çevre Standartlar Kılavuzu ve GEV571 Erişilebilir Şehir Yönetmeliği’) ışığında belgelendirme yapılmaktadır. GEV571 Fiziki Standartlar Sertifikasyon Hizmetleri profesyonel normlarda FQC tarafından gerçekleştirilir.
  1. GEV571 Dijital Standartlar Sertifikasyon Programı: Rehber altyapı çalışmaları devam etmektedir.
  2. GEV571 Hizmet Standartları Sertifikasyon Programı: Rehber altyapı çalışmaları devam etmektedir.

GEV Uzman Proje Ekibi

Necdet ÖZTÜRK / Kurucu Başkan

Mim. Zuhal KUTALMIŞ

Yük. Müh. Ömer KAYNAK

Mim. Dr. Gülay YEDEKÇİ

Mim. Tina MERK

Mim. Tülay ARICI

İç Mim.Şira KUTALMIŞ

Şehir Plancı Dr.Sabina MULKİÇ

Şehir Plancı Linnie TSE

Mim. Osman AYSUN

GEV Global Engelliler Vakfı;

5 engel grubu adına kurulmuş 110 ülkede üye ağına sahip uluslararası bir çatı kuruluştur,

Hedefimiz;

  1. Engelliliği Önlemek (Toplumsal farkındalığı artırarak)
  2. Engelleri Kaldırmak (GEV571 Fiziki Standartlar ve kapsayıcı projeler ile)
  3. Engellilerin Topluma Katılımını Sağlamak
GEV571 Evrensel Standartları Yasal Dayanakları

Rehberimiz T.C. Anayasanın 10/3.Maddesi, 5378 Sayılı Engelliler Kanunu ile bu Kanunun geçici 2. ve 3. Maddeleri, 3194 sayılı imar Kanununun ilgili maddesi, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyeleri Kanununun ilgili maddesi, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 14. 38. 60 ve 77. Maddeleri, 5302 Sayılı İl Özel İdareleri Kanununun ilgili Maddesi, 634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun 42.Maddesi, 2008 tarihinde çıkarılan 5825 Sayılı  Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Sözleşmesine Uyumluluk Kanunu ve 9. Erişilebilirlik  Maddesi, T.C olarak Kurucu üyesi olduğumuz Avrupa Konseyinin 1996 ve 2008 yıllarında kabul ettiği Avrupa Kentsel Şartı-1 ile Avrupa Kentsel Şartı-2 Kararları ile Büyükşehir Belediyeleri ve diğer Belediyelerin imar yönetmelikleri ile Kamu Kurumlarının yapım ve hizmet Yönetmelikleri  dikkate alınarak GEV571 Uzman Proje Ekibi Tarafından hazırlanmıştır.

GEV571 Evrensel Standartlar Sertifikasyonu Amacı

Tüm Yaşam Alanlarının engelli ve yaşlıların topluma tam, etkin ve eşit katılımını sağlamak için yerleşim yerleri ile açık, yarı açık ve kapalı alanların kanun, tüzük, imar planları ve yönetmelik hükümleri ile fen, sağlık ve çevre şartlarına uygun teşekkülünü sağlamaktır.

İzleme ve Raporlama

Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Sözleşmesi kapsamında Mevcut yapılara yönelik uygulamalar ile yeni proje hazırlık, tasdik ve uygulama süreçlerinin İzlenmesi ve Raporlaması GEV571 Proje Ekibi tarafından yapılır.

Konaklama ve Hizmet Konularında Turizm Firmalarının Uluslararası Standartları Uygulaması İçin GEV571 Kullanım Kılavuzu

Turizm tesislerinin, Turizm ürünlerinin ve hizmetlerinin herkes için erişilebilir olmasının sorumlu ve sürdürülebilir bir turizm politikasının mühim bir parçası olduğuna inanıyoruz. Erişilebilirlik sadece insan hakları ile ilgili değildir. Destinasyonlar ve şirketler için tüm ziyaretçileri kucaklamak ve gelirlerini artırmak için bir iş fırsatıdır. GEV Global Engelliler Vakfı konaklama, yiyecek ve içecek ve Turizm şirketlerini hedefleyen uluslararası standartları

uygulamak için bir kullanıcı kılavuzu geliştirdi. Bu yeni rehberlik aracı, erişilebilirlik seviyelerinin değerlendirilmesi ve bu sektörler tarafından sunulan erişilebilir hizmetler ve deneyimlerin geliştirilmesi veya uyarlanması için bir başlangıç ​noktası olarak hizmet etmelidir. KONAKLAMA & HİZMET KONULARINDA TURİZM FİRMALARININ ULUSLARARASI STANDARTLARI UYGULAMASI İÇİN GEV571 KULLANIM KILAVUZU, Global Kapsayıcı Turizm alanında politikalar, stratejiler ve destinasyon pazarlama planları tasarlamakla görevlendirilen çok çeşitli kuruluşlar tarafından üstlenilebilecek belirli eylemleri anlamak için önemli bir araçtır.